Cyklus Citrus

Ediční řada Cyklus Citrus zvýrazňuje vybrané nezávislé filmy nastupující české generace.

Upozorňuje na originální autorská díla mimo mainstream, skutečné vitamíny kinematografie bez umělých sladidel. Upozorňujeme na díla charakteristická aktuálními filmovými trendy, schopností reflektovat současná témata a rozvíjet kritické myšlení. Filmy, které jinde neuvidíte. České filmy a zahraniční filmy, na kterých se podíleli čeští tvůrci. Platforma nastupující filmové generace.

Cyklus Citrus na Facebooku.


Další kolekce

  • Malé oči Filmy určené pro rodiče s dětmi, ale i pro kohokoli mladého duchem.
  • Erotika a umění Mnoho podob fyzické lásky ve filmech, kde je erotika ve službách umění (a naopak).
  • Kinofil doporučuje Tým progresivního filmového magazínu Kinofil pro vás vybral snímky, které potěší každého kinofila. A pokud ne, tak nejste správný kinofil.
  • Dokumentární portréty Inspirativní portréty výrazných, populárních i kontroverzních osobností napříč společností i stoletími.