LUX – Evropská filmová cena diváků

Cena diváků LUX je iniciativou Evropského parlamentu a European Film Academy ve spolupráci s Evropskou komisí a Europa Cinemas. Oba filmy můžete zhlédnout zdarma.

Nová podoba ocenění vznikla sloučením Filmové ceny LUX, kterou v roce 2007 vytvořil Evropský parlament jako výraz svého závazku k podpoře kultury, a Ceny diváků Evropské filmové akademie. Stejně jako dřívější Cena LUX bude i nová cena upozorňovat na filmy, které se věnují aktuálním tématům evropské veřejné diskuse, a stavět tak pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy. Nová cena by měla také podpořit zájem občanů o politiku, mimo jiné tím, že dá evropským divákům příležitost hlasovat pro svůj oblíbený film, a stát se tak aktivními protagonisty soutěže.

Hlasujte o nejlepší evropský film do 23. května. Veškeré informace včetně odkazů k přehrání filmů jsou dostupné na webové stránce LUX.


Další kolekce